บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

เรามีบริการให้เช่าได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน สำหรับออฟฟิศ สำนักงาน องค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา และสำหรับการใช้งานระยะสั้น เช่น การฝึกอบรม งาน Event รวมถึงเช่าสำหรับ Work From Home

ปัจจุบัน องค์กร ธุรกิจ หันมาใช้การเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แทนการซื้อ เป็นเพราะข้อดีหลายประการของการเช่า

  • การเช่าใช้ ช่วยให้ชำระเงินเป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน สามารถคาดการณ์ และวางแผนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ไม่ต้องหาแหล่งเงินกู้ เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อ
  • สามารถตัดสินใจว่าเมื่อหมดสัญญาแล้วจะซื้อ หรือคืนอุปกรณ์ หรือขยายสัญญา ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์ต่อไป
  • ช่วยให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้อ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เนื่องจากโดยปกติผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบดูแลให้ ลดงาน ลดคน
  • ทางบัญชีถือว่าเป็นต้นทุนในการดำเนินงาน ดังนั้นสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้
  • อุปกรณ์มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยี หรือความต้องการอยู่เสมอ

สนใจสอบถามข้อมูล การบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดต่อฝ่ายขาย 0-2019-9399 ต่อ 209 หรือ ขอใบเสนอราคา ได้ที่ info@mpp.co.th