NVIDIA DGX H100 สําหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI รองรับปริมาณงานจำนวนมาก

NVIDIA DGX H100 ได้รับการออกแบบมาในฐานะแพลตฟอร์ม AI อเนกประสงค์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก นําเสนอระบบเดียวที่เร่งการวิเคราะห์ (Accelerator) การฝึกอบรม (Training) และ การอนุมาน (Inference) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในระบบรวมเพียงระบบเดียว พร้อมทำงานร่วมกับ ซอฟต์แวร์ ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

ทําไมต้อง NVIDIA DGX

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจ หรือ หน่วยงานภาครัฐ เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของ Big Data , AI และ HPC (เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง) ความท้าทายด้าน Big Data, AI และ HPC บางส่วนเกี่ยวข้องกับการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ และ โซลูชั่น Hardware และ Software ในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ และปรับขนาดได้ตามข้อมูลทางธุรกิจที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ DGX จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมจาก NVIDIA เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบ Big Data , AI และ HPC ในธุรกิจ

สนใจสอบถามข้อมูล Nvidia DGX GPU Server และ NVIDIA Platform อื่นๆ ติดต่อฝ่ายขาย Nvidia Dealer 083 963 2555