โซลูชันการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดของคุณด้วย Rental / Leasing Solutions ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในองค์กรณธุรกิจ เช่น โซลูชันจาก พันธมิตร ของเรา HPE GreenLake หรือ Lenovo TruScale สามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในรูปแบบของ Cloud ตามการใช้งานจริง และ บริการให้เช่า เดสก์ท็อป แล็ปท็อป เซิร์ฟเวอร์ สําหรับกิจกรรมระดับมืออาชีพและองค์กร เช่น การฝึกอบรม การประชุมผู้ใช้ จัดตั้งสํานักงานชั่วคราว

โซลูชัน High-Performance Computing (HPC)

ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และดําเนินการคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้นทรัพยากรสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การดูแลสุขภาพ และการจําลองพฤติกรรมของวัสดุในระดับนาโน ความจําเป็นในการสร้างแบบจําลอง คาดการณ์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ประกอบด้วย

 • Planning and consulting
 • Implementing HPC Cluster Services
 • Construction and deployment
 • Support and optimize the data center
 • Migration and integration
 • Customized development
 • Disaster recovery

โซลูชั่น Data Center

วิศวกรของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโซลูชันศูนย์ข้อมูล ในองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย ที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าด้วยแนวทางการแก้ปัญหา และนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า เราให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลาย รวมถึง:

 • Virtualization infrastructure
 • Network design, replacement and feature upgrades
 • On-time and On-budget server and computer upgrades
 • Storage planning, design and deployment
 • Data protection and backup
 • Security related applications and devices
 • Microsoft software technologies